Wybrano Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim

Celem konkursu „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” było wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej.

Zgłoszone do konkursu oceniano uwzględniając m.in. kryteria społeczne, ekonomiczne, prozatrudnieniowe, świadczoną ofertę produktów i usług.

Laureatami konkursu zostały przedsiębiorstw społeczne:

  • I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu prowadząca Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem (Katowice)
  • II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję (Katowice)
  • III miejsce – Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrze” (Częstochowa)

Laureaci Konkursu uzyskali tytuł „Asa śląskiej ekonomii społecznej 2019” z uwagi na posiadany potencjał rozwojowy, nietuzinkowe działania i duże zaufanie w lokalnej społeczności. Na co dzień wspierają integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniają wysokiej jakości produkty lub usługi odpowiadające na potrzeby klientów. Ponadto wykazują dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku jako podmiotu wiarygodnego, rzetelnego i otwartego na współpracę.

Bliższe informacje na temat konkursu oraz prezentacja działalności laureatów dostępne są na stronie es.rops-katowice.pl


Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizują zawodowo osoby trudno zatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny.