Wykorzystać potencjał Śląska

 Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS
W obecności Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego podpisano umowę i porozumienie na transport niskoemisyjny i rozbudowę systemu zarządzania terenami pogórniczymi

„Podpisane umowy w sposób rzeczywisty przyczynią się do rozwiązywania problemów mieszkańców regionu. Zarówno dofinansowanie niskoemisyjnego transportu miejskiego jak i rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi to tematy, które istotnie dotyczą mieszkańców województwa. Jestem przekonany, że dobra współpraca na linii rząd – samorząd wojewódzki przyniesie kolejne, dobre projekty, które wspólnie będziemy realizować” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Podpisana umowa dotyczy rozbudowy systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego. Celem projektu jest wdrożenie nowej, ogólnodostępnej e-usługi w postaci bazy danych terenów pogórniczych na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania. Projekt obejmuje szereg działań zmierzających do budowy i uruchomienia platformy informacyjnej pn. OPI TPP 2.0. zwiększającej dostęp do informacji publicznych o terenach pogórniczych i ich otoczeniu w postaci e-usługi. W ramach projektu udostępnione zostaną też zintegrowane w formie cyfrowej i rozproszone dotychczas dokumenty i materiały o terenach pogórniczych i prowadzonej na ich obszarze działalności.

Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia procesu planowania długofalowej polityki inwestycyjnej na terenach pogórniczych, zrównoważonego zarządzania przestrzenią w regionie jak również wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków na rewitalizację tych terenów.

Wartość całkowita projektu to 5,8 mln zł, a dofinansowanie wyniosło 5,5 mln zł. Planowane zakończenie projektu przewidziano na 31 grudnia 2022 roku. Podpisano również porozumienie o współpracy w ramach dofinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnego transportu miejskiego GEPARD II.

Porozumienie służy uporządkowaniu, koordynacji i koncentracji środków publicznych przeznaczonych na rzecz transportu niskoemisyjnego. Dokument zapewnia synergię wykorzystania tych środków. Dokumenty podpisano w trakcie Kongresu Programu dla Śląska odbywającego się w Muzeum Śląskim w Katowicach. W otwarciu kongresu uczestniczyli m.in. minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek Jakub Chełstowski, sekretarz stanu w ministerstwie energii Adam Gawęda oraz przedstawiciele rządu i samorządu, biznesu, środowisk naukowych i eksperckich.

„Staramy się podsumować program, ale z drugiej strony zastanawiamy się już nad jego kontynuacją, bo to co zapoczątkowaliśmy dwa lata temu jest wielkim sukcesem. Wypracowaliśmy nowe podejście do wspierania regionu, program jest oparty na konkretnych projektach. Obecnie jest realizowany w 87 projektach, chcemy zmobilizować w nim łącznie 57 mld zł. Siłą „Programu dla Śląska” jest również to, że to jest programem otwartym, nie myślimy o tym, by go zakończyć. Zamykamy zrealizowane projekty, ale w ich miejsce wchodzą nowe z korzyścią dla regionu i jego mieszkańców” – mówił minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

W programie kongresu znalazł się szereg paneli tematycznych dotyczących m.in. przyszłości osób młodych na rynku pracy, walki ze smogiem, elektromobilności, rewitalizacji, przemysłu 4.0 czy smart cities, a także warsztaty dla przedsiębiorców związane z pracowniczymi planami kapitałowymi, czy metodami projektowania innowacyjnych rozwiązań. W ramach kongresu powstała specjalna strefa wystawowa, gdzie prezentowane są najciekawsze projekty realizowane w ramach "Programu dla Śląska" (m.in. strefa dronów), oferta kierowana przez poszczególne instytucje do przedsiębiorców, a także pozostałych mieszkańców regionu, prezentacja najlepszych inicjatyw przygotowanych w ramach hackathonu „Hackuj dla Śląska”, który odbywał się w 28-29 września w Katowicach.

„Program dla Śląska udowadnia, że potrafimy być skuteczni. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele projektów ze stroną rządową, bo sukces wymaga współpracy. Przed naszym regionem wielkie wyzwania i trudny proces transformacji gospodarczej, chcemy by Śląsk się rozwijał. Program dla Śląska napędza gospodarkę, daje nowe miejsca pracy i zwiększa dochody województwa” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Podsumowaniem pierwszego dnia Kongresu był panel dyskusyjny pt. „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?. W dyskusji wzięli udział Jerzy Kwieciński - Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Grzegorz Puda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego, Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, Dominik Kolorz - Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Marek Zychla - Prezes Śląskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”. Dyskusję moderowała prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek - Zastępca Prezesa Zarządu, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Kongres Programu dla Śląska. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS Panel dyskusyjny „Program dla Śląska – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?" fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju Województwa Śląskiego