Zmiany w budżecie na pierwszym planie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Podjęcie uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030 oraz zmian w budżecie na 2021 rok zdominowało październikowe obrady Sejmiku województwa

W kontekście zmian prognozy finansowej jednym z kluczowych zapisów dotyczył inwestycji w kolejach, w tym kwestii uruchomienia połączenia na trasie Katowice – Jastrzębie Zdrój. Zmiany budżetowe dotyczyły m.in. przesunięcia kwoty 2,7 mln zł na inwestycje i bieżące potrzeby Parku Śląskiego. Obydwie uchwały zostały podjęte.

Prócz tego zadecydowano o zmianie w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok.

Podjęto także uchwały w sprawie powierzenia organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadania własnego Województwa Śląskiego oraz zmianie przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS