Śląskie promuje regionalne marki

 graf. UMWS graf. UMWS
Trwa nabór do katalogu produktów i usług eksportowych Made inSilesia

Made inSilesia Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przygotowuje katalog „Made inSilesia”, stanowiący spis produktów eksportowych województwa śląskiego.

Opracowanie zostanie przygotowane w polskiej i angielskiej wersji językowej. Katalog ukaże się w wersji drukowanej oraz zostanie opublikowany w formacie pdf na stronie internetowej ŚCOIE.

Celem wydawnictwa jest prezentacja potencjału gospodarczego województwa śląskiego, jak również promocja firm oraz produktów i usług eksportowych z naszego regionu. Katalog będzie rozpowszechniany podczas spotkań oraz międzynarodowych wydarzeń takich jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze i misje handlowe. Zostanie ponadto przesłany do regionów partnerskich Województwa Śląskiego, do polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych.

Umieszczenie wizytówki firmy w katalogu oraz jej promocja są bezpłatne.

Warunkiem wpisu do katalogu jest rejestracja firmy na terenie województwa śląskiego. Liczba firm, które mogą być promowane, jest ograniczona. O umieszczeniu wizytówki firmy w katalogu decyduje kolejność poprawnie przesyłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania wizytówki firmy w katalogu zamieszczono na stronie invest-in-silesia.pl.

Termin na przesłanie formularza, oświadczenia oraz materiałów graficznych mija 22 października 2021 roku.

Kontakt i dodatkowe informacje w sprawie katalogu:

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. 32 77 40 612
e-mail: coie@slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Kontakt i dodatkowe informacje w sprawie katalogu