Europa, Pyrzowice, Śląsk

Nieustannie rośnie znaczenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
W minionym roku lotnisko obsłużyło 623 tys. pasażerów, w czym znaczny udział mają tanie linie lotnicze Wizzair, które lotami z Katowic do Rzymu, Londynu i Mediolanu zainaugurowały swoją działalność 19 maja 2004. W roku 2004, w strukturze regularnego ruchu pasażerskiego na lotnisku w Pyrzowicach liniom Wizzair przypadł udział sięgający 49%. W ciągu zaledwie 7 miesięcy przez MPL Katowice przewinęło się 238 tys. pasażerów Wizzair. W tym roku liczba podróżujących tymi liniami ma znacząco wzrosnąć. Do czterech zwiększy się flota fioletowo-białych Airbusów A320 obsługujących dotychczasowe i nowe połączenia Katowic z 13 europejskimi lotniskami. W najbliższej przyszłości Wizzair chce przewozić 2 mln pasażerów rocznie, z czego połowa przypadnie właśnie na Katowice. W strukturze sprzedaży miejsc w samolotach linii dominują zakupy biletów dokonywane za granicą, co zapowiada nader obiecujący rozwój turystyki przyjazdowej do naszego regionu. O tym jak wykorzystać ten korzystny trend dla promocji turystycznych walorów województwa śląskiego rozmawiano podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Prezes Wizzair Jozsef Varadi przedstawił dokonania oraz strategię rozwoju linii podkreślając, iż Katowice stanowią główną bazę firmy mimo, iż siedziba jej zarządu znajduje się w Budapeszcie. Wizzair chce być aktywnym uczestnikiem procesu zmiany wizerunku naszego regionu. Zwiększając liczbę odwiedzających nas turystów pragnie inspirować do tworzenia nowych, atrakcyjnych produktów turystycznych i wpływać na rozwój turystycznej infrastruktury. W ten sposób chce też pośrednio wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy. Już obecnie wśród 250 pracowników Wizzair, 65 to Polacy – mieszkańcy naszego województwa. W tym roku, po powiększeniu się floty samolotów operujących z Katowic do 4, liczba polskich pracowników linii zatrudnionych w Pyrzowicach podwoi się. Rosnąca frekwencja w samolotach Wizzair to dobry interes zarówno dla przewoźnika jak i dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. (Województwo Śląskie posiada 35% akcji GTL) i całego regionu. Według polskich statystyk przeciętny, zagraniczny turysta wydaje w naszym kraju ok. 24 dolarów dziennie. W roku 2003 Polskę odwiedziło ponad 52 mln turystów. Ponad 58% tej liczby stanowili goście przybywający z krajów, do których latają samoloty Wizzair. Opierając się na tych statystykach oraz planach rozwoju linii prezes Varadi wyliczył, iż w perspektywie najbliższych 5 lat pasażerowie przylatujący do Katowic wydadzą w naszym regionie ok. 300 mln dolarów. Taka kwota to wielka szansa dla organizatorów turystyki, handlowców oraz regionalnej bazy hotelowej i gastronomicznej. Wizzair chce współpracować z Województwem Śląskim w zakresie tworzenia krótkoterminowych, szczególnie weekendowych pakietów turystycznych. Promocja naszego regionu może się odbywać zarówno na pokładach samolotów jak i w portach docelowych i innych materiałach reklamowych Wizzair. Z kolei Województwo może promować możliwość tanich przylotów do Katowic na targach turystycznych oraz innych międzynarodowych imprezach reklamujących potencjał naszego regionu. Podczas spotkania rozmawiano także o możliwości wzajemnego promowania się na stronach internetowych Województwa Śląskiego i Wizzair. Prezydent Katowic Piotr Uszok zadeklarował pośrednictwo przy organizacji sprawnego przewozu pasażerów Wizzair pomiędzy MPL w Pyrzowicach a najatrakcyjniejszymi miejscowościami na turystycznej mapie województwa. Prezes zarządu GTL S.A. Marek Mutke stwierdził, iż ambitne plany Wizzair w połączeniu z rozwojem komunikacji czarterowej oraz zamiarami innych przewoźników latających do Katowic jeszcze bardziej utwierdzają w przekonaniu o konieczności dalszej rozbudowy lotniska. Projekt architektoniczny oddanego do użytku w ub. roku terminalu dla pasażerów uwzględnia dobudowę górnego poziomu, w którym znajdzie się hala odlotowa. W ten sposób GTL sprosta standardom przewidzianym dla nowoczesnych lotnisk obsługujących w ciągu roku ponad 1 mln pasażerów. Wyrażając uznanie dla dokonań i zamierzeń linii Wizzair, marszałek województwa Michał Czarski podkreślił zgodność założeń regionalnej strategii rozwoju turystyki z korzystną tendencją do znacznego wzrostu ilości pasażerów rozpoczynających wizytę w naszym regionie od lądowania w Pyrzowicach. Lokalizacja głównej bazy szybko rozrastającej się linii lotniczej w MPL Katowice sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, powstawaniu towarzyszącej lotnictwu pasażerskiemu infrastruktury a w rezultacie także rozwojowi gospodarczemu całego regionu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja prasowa po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim W rozmowach uczestniczyli (od lewej) prezes GTL Marek Mutke, Prezes Wizz Air Jozsef Varadi, marszałek Michał Czarski oraz prezydent Katowic Piotr Uszok Prezes Jozsef Varadi przedstawił dokonania oraz strategię rozwoju linii Wizz Air Lotnisko w Pyrzowicach stanowi główną bazę Wizz Air W czasie spotkania rozmawiano o włączeniu się Wizz Air do promocji Województwa Śląskiego