II Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego

Konferencja "II Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego"
8 czerwca 2009 roku
Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice