Wsparcie dla Gminnych Centrów Informacji i Akademickich Biur Karier

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza IV edycję konkursu na tworzenie lub rozwój działalności Gminnych Centrów Informacji i Akademickich Biur Karier
Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy. Celem konkursu na tworzenie lub rozwój działalności Gminnych Centrów Informacji jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii oraz zapewnienie mieszkańcom mniejszych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji. Preferowane jest ułatwianie dostępu do zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej - dostępnych w zasobach internetowych, pełnej gamy usług teleinformatycznych. Wsparcie ma być udzielane w formie grantów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Celem IV edycji konkursu na rozwój działalności ABK jest ułatwienie studentom i absolwentom szkół wyższych dostępu do udziału w programach zwiększających szanse na podjęcie pracy lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielanie wsparcia w formie grantów na rozszerzenie oferty programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez Akademickie Biura Karier. Do tej pory, w trzech edycjach dofinansowanie otrzymało 81 Centrów działających w naszym regionie.
Linki do stron zewnętrznych
Konkurs o granty na tworzenie lub rozwój GCI (strona WUP Katowice)
Konkurs o grant na rozwój działalności Akademickich Biur Karier (strona WUP Katowice)