Warsztaty na temat strategicznej, systemowej współpracy

Pierwsze warsztaty poświęcone opracowaniu dokumentu strategicznego

Wczoraj, 28 lipca 2011 r., Kraj Morawsko-Śląski, Partner Wiodący Projektu, zorganizował w Ostrawie pierwsze warsztaty poświęcone opracowaniu dokumentu strategicznego systemowej współpracy KMŚ oraz Województwa Opolskiego i Śląskiego. Uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy tematyczne z zakresu: energetyka, gospodarka, transport oraz turystyka, przyjęli metodykę przygotowywania dokumentu strategicznego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Anna Olszewska, Konsul Generalna RP w Ostrawie.

W spotkaniach warsztatowych wzięło udział ponad 50 przedstawicieli Urzędu Krajowego z Ostrawy, Urzędów Marszałkowskich z Katowic i Opola oraz reprezentantów Euroregionów działających na pograniczu polsko-czeskim, izb gospodarczych, turystycznych oraz agencji rozwoju lokalnego, działających na tym obszarze.

Na każdym tematycznym panelu warsztatowym przedstawiono mocne strony (potencjał poszczególnych regionów) słabe strony (bariery), szanse (analiza wyników badań rozwoju, wykorzystanych środków UE i korzyści z tego płynących) oraz zagrożenia (różnice w legislatywie obu krajów, obciążenie administracyjne i biurokratyczne).

Omówione też propozycje podjęcia środków i konkretnych projektów dla wsparcia przyszłej współpracy (odmiennej niż konkurowanie).

Zaplanowano, że spotkania grup eksperckich odbędą się jeszcze dwukrotnie: w Opolu (wrzesień 2011) i Katowicach (listopad 2011).

Załączniki