Nagroda za Muzealne Wydarzenie Roku

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o ustanowieniu Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
Przyznawana ona będzie za najwybitniejsze osiągnięcia z dziedziny muzealnej w kategoriach: wystawy, publikacje, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz dokonania z zakresu konserwacji. Jej wysokość wyniesie 10 000 zł w każdej z czterech kategorii. W uzasadnieniu tej uchwały Zarząd Województwa zwrócił uwagę, że wśród Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury, brak jest nagrody honorującej dokonania w zakresie upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego. W województwie śląskim działa około 40 muzeów o różnym statusie. Większość z nich to niewielkie instytucje, rzadko doceniane w ogólnopolskich konkursach. Ustanowienie nagrody pomoże w promocji najciekawszych muzeów w regionie, posiadających często wartościową ofertę wystawienniczą lub edukacyjną, ale nie zawsze dostrzeganą i docenianą na szczeblu krajowym. Powinna ona także wpłynąć na integrację środowisk muzealnych, wzajemną wymianę wystaw i upowszechnianie dobrych praktyk. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: instytucje kulturalne, jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne, uczelnie wyższe, osoby zajmujące się działalnością w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zgłoszenia wraz z dokumentacją należy składać do 31 marca 2006 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w tym roku w Muzeum Śląskim w Katowicach. W dziedzinie kultury Marszałek Województwa Śląskiego przyznawał dotychczas następujące nagrody: artystyczne, za upowszechnianie i ochronę dóbr kulturalnych, dla młodych twórców, im. Karola Miarki oraz artystyczne "Złota Maska".
Linki do stron zewnętrznych
Regulamin Nagrody za Wydarzenie Muzealne Roku 


tagi: