DTŚ „Zachód” przebiegnie przez Rudę Śląską

„DTŚ” S.A. podpisała umowę z firmą SKANSKA S.A. na budowę odcinków trasy R1, R2 w Rudzie Śląskiej. Wartość umowy to około 190 mln zł.
Drogowa Trasa Średnicowa przebiegać będzie przez miasto na odcinku 3,2 km, od czynnego fragmentu DTŚ w Rudzie Śląskiej – Chebziu, pod ulicami: Niedurnego, Styczyńskiego, 1-go Maja, do granicy z Zabrzem w rejonie ul. Klary. Trasa usytuowana będzie równolegle do ul. Zabrzańskiej w odległości ok. 28 – 150 m i połączy się z istniejącym układem ulicznym poprzez dwupoziomowy węzeł drogowy z ul. Niedurnego oraz planowaną trasą N-S. Ul. Klary zostanie przecięta i połączona z ul. 1-go Maja nową łącznicą. Środki na realizację tego etapu inwestycji pochodzą z kredytu budżetu państwa zaciągnietego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z funduszy unijanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na obszarze „DTŚ” Zachód od kilku lat prowadzone są prace przygotowawcze. Prezydenci Miast Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej stworzyli warunki do realizacji Trasy w tych miastach, podejmując budownictwo zamienne i odtworzeniowe oraz współdziałając w nabywaniu nieruchomości. Pierwotnie plany budowy zakładały realizację całej inwestycji DTŚ w latach 1986-2000. W 1990 roku z powodu trudności finansowych państwa inwestycja została praktycznie wstrzymana. Do roku 1993 niewielkie fundusze pozwalały jedynie na częściowe wykonanie robót zabezpieczających. Na wskutek kłopotów zdecydowano skoncentrować zasoby pieniężne na najbardziej zaawansowanych odcinkach i stopniowo oddawać je do ruchu łącząc z istniejącymi ulicami. Od 1994 roku budżet budowy Trasy systematycznie rósł, jednak dopiero podpisanie 8 października 1998 roku umowy finansowej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i EBI na częściowe kredytowanie przez EBI budowy DTŚ stworzyło gwarancję dopływu środków pieniężnych na odpowiednim poziomie i szansę na przyspieszenie tempa budowy. Obecnie użytkownicy dróg korzystają z ponad 11 km trasy głównej DTŚ, od ronda w Rudzie Śląskiej Chebziu, poprzez Świętochłowice, Chorzów, do ul. Stęślickiego w Katowicach. Docelowo trasa połączy Katowice (od rozwidlenia tras krajowych w kierunku Warszawy, Krakowa i Bielska) przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze z Gliwicami. Łącznie długość trasy po osi głównej wynosić będzie 31,3 km. Obecnie realizowane są roboty na ostatnim odcinku DTŚ „Wschód” - kontraktach nr 7, 8 i 8B w Katowicach, tj. przebudowa ul. Chorzowskiej i Al. Roździeńskiego od rejonu budynku Banku Śląskiego, poprzez Rondo im. gen. J. Ziętka, do połączenia węzłem z drogą krajową nr 86 oraz budowa węzła z ul. Nowograniczną, która będzie stanowiła podłączenie ul. Warszawskiej do DTŚ. Roboty na tym odcinku powinny zakończyć się w IV kwartale 2006 roku.