Nowe pociągi dla śląskiej kolei

Pierwszy z czterech pociągów wyruszy na trasę w czerwcu 2008 r. Wartość kontraktu wynosi około 90 mln zł.
W gmachu Urzędu Marszałkowskiego wicemarszałek Jan Grela i członek Zarządu Wiesław Maras, podpisali umowę z szwajcarską firmą Stadler Bussang AG, reprezentowaną przez Petera Moede, pełnomocnika Stadlera na Europę Wschodnią, na dostawę czterech Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) do przewozów regionalnych dla Województwa Śląskiego. "Będą to pierwsze pociągi dla kolei regionalnej spełniające najwyższe wymogi stawiane tego typu zespołom. Liczymy, że komfort jazdy zachęci podróżnych do korzystania z usług kolei, co w przyszłości może skutkować zakupem kolejnych nowoczesnych pociągów" – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy Wiesław Maras. Są to nowoczesne, nisko podłogowe pociągi o długości ok. 74 m, mogące się poruszać z prędkością do 120 km/h. Każdy z nich może przewieźć około 500 pasażerów. Wyposażone są w klimatyzację i monitoring części pasażerskiej. Podpisanie umowy poprzedziło porozumienie zawarte w 2004 roku pomiędzy Województwem Śląskim i Województwem Mazowieckim o współpracy samorządów przy zakupie pojazdów szynowych w latach 2004 – 2007. W oparciu o ten dokument w 2005 roku dwukrotnie przeprowadzono wspólnie postępowania przetargowe na zakup 14 pojazdów, z tego czterech dla Województwa Śląskiego, które jednak ze względów formalnych zostały unieważnione. Urząd Zamówień Publicznych, po przeprowadzonej kontroli, nie dopatrzył się nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym i w czerwcu 2006 r. wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Stadler. Pierwszy pojazd przekazany zostanie do eksploatacji w czerwcu 2008 roku, natomiast dostawa wszystkich czterech, nastąpi w okresie czerwiec – październik 2008 roku. Wartość kontraktu wynosi około 90 mln zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Podpisanie umowy

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa Stadler