Odmłodniała pszczyńska starówka

W Pszczynie zakończono prace nad rewitalizacją starego miasta.
Z tej okazji marszałek Michał Czarski, poseł na Sejm RP Tomasz Tomczykiewicz oraz burmistrz Pszczyny Henryk Studzieński odsłonili tablicę upamiętniającą realizację tej inwestycji. Pszczyńska starówka zachowała tradycyjny, średniowieczny układ przestrzenny. Centrum stanowi rozległy rynek, jeden z największych i najpiękniejszych w południowej Polsce. Otaczają go starannie odrestaurowane kamieniczki z XVIII i XIX wieku. Granice średniowiecznego układu przestrzennego określają ulice: Warowna, Piwowarska i Basztowa. W obrębie starówki położony jest zabytkowy budynek "Warty" z Bramą Wybrańców, ratusz, kościoły - katolicki i ewangelicki oraz budynek dawnej winiarni, tzw. "Frykówkę". Projekt „Rewitalizacja pszczyńskiej starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego” realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Prace rozpoczęto na przełomie listopada i grudnia 2005 r. Obejmowały one przebudowę wodociągów, kanalizacji oraz nawierzchni ulic Strażackiej, Rymarskiej, Piekarskiej, Tkackiej oraz Chrobrego. Powstał także parking samochodowy. Inwestycja ta poprawi warunki komunikacyjne niezbędne do zwiększenia ruchu turystycznego na terenie miasta i przyczyni się do zmniejszenia natężenia hałasu komunikacyjnego oraz emisji spalin. Wartość inwestycji przekroczyła 2 280 tys. złotych, z czego ponad 1 700 tys. wyniosły dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.