Regionalna Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich

Premier Jerzy Buzek wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami wsi nt. integracji europejskiej
23 marca 2001 Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek uczestniczył w odbywającej się w Sali Sejmu Śląskiego III Regionalnej Konferencji Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu "Polska wieś - europejskie wyzwania" finansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Wojewoda Śląski prof. Wilibald Winkler oraz sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich z Województwa Śląskiego oraz Małopolski i Opolszczyzny. Celem projektu "Polska wieś - europejskie wyzwanie" jest zwiększenie poparcia mieszkańców wsi dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Projekt zainaugurowano w lipcu 2000. Konferencja śląska jest trzecim spotkaniem regionalnym. Głównym tematem były programy wsparcia dla wsi. Omówiona została Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej oraz programy dotyczące wsi zawarte w kontraktach regionalnych. Szczególny nacisk położony został na problemy tworzenia nowych miejsc pracy. W czasie konferencji dyskutowano także nt. tworzenia Rady Rozwoju Wsi oraz udziału przedstawicieli polskich organizacji rolniczych i wiejskich w instytucjach europejskich w Brukseli.