Rusza budowa autostrady A-1

W granicach Województwa Śląskiego jej długość wynosi 166,8 km. Na tej trasie powstanie 20 węzłów drogowych.
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Transportu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z przedstawicielami samorządów z Województwa Śląskiego. Poświęcone one było pracom przygotowawczym i budowie autostrady A-1. Uczestniczyli w nim m.in.: minister Jerzy Polaczek, wiceminister Eugeniusz Wróbel, marszałek Janusz Moszyński i wicewojewoda Wiesław Maśka. Przybyli prezydenci, starostowie i wójtowie gmin oraz powiatów śląskich, przez które będzie przebiegała autostrada. Autostrada A-1 stanowi element europejskiej sieci autostrad o kierunku północ-południe dla obsługi ruchu tranzytowego pomiędzy krajami Skandynawii a południową częścią Europy. Przebiega w transeuropejskim korytarzu transportowym, który w Polsce łączy Gdańsk – Łódź – Pyrzowice - Zwardoń. Długość A-1 w granicach Województwa Śląskiego wynosi 166,8 km. Na tej trasie powstanie 20 węzłów drogowych. „Zbliżamy się szybkim krokiem do rozpoczęcia budowy autostrady A-1 w Województwie Śląskim. Jest to największe wyzwanie drogowe w historii tego regionu. Obecny rok i najbliższy będą przełomowe dla sprawnej realizacji tej inwestycji. Planujemy jej zakończenie w 2010 roku.” – powiedział minister Jerzy Polaczek. Całość budowy autostrady podzielono na osiem odcinków realizacyjnych: granica woj. łódzkiego – węzeł „Rząsowa”, węzeł „Rząsawa” – węzeł „Woźniki”, węzeł „Woźniki – lotnisko Pyrzowice , lotnisko Pyrzowice – węzeł „Maciejów”, węzeł „Maciejów” - węzeł „Sośnica”, węzeł „Sośnica” – Bełk, Bełk – Świerklany, Świerklany – Gorzyczki. Najdalej zaawansowane są prace na odcinku „Śośnica” – Bełk, gdzie rozpoczęto już prace budowlane. Na pozostałych odcinkach trwają prace projektowe oraz wykupywane są grunty. W przetargach wyłaniane są firmy, które będą realizowały poszczególne zadania inwestycyjne. W kilkuset przypadkach wszczynane będą postępowania wywłaszczeniowe wobec właścicieli gruntów, którzy nie wyrazili zgody na wykup nieruchomości. Prace mogą opóźnić wymogi związane z ochroną środowiska.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.