Nadzwyczajna sesja Sejmiku

W czwartek, 26 lipca o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie
Z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego wystąpił marszałek Janusz Moszyński, który zaproponował przewodniczącemu zwołanie sesji na czwartek, 26 lipca o godzinie 15.00. Nadzwyczajna sesja poświęcona będzie przede wszystkim udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym przez trąbę powietrzną, jaka przeszła w miniony piątek wieczorem nad rejonem powiatu częstochowskiego. Do czwartku oszacowane zostaną straty i znany będzie raport o szkodach. Dodatkowym punktem obrad będzie przyjęcie uchwały w sprawie Programu finansowania w ramach Pomocy Technicznej zadania z zakresu Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Linki do stron zewnętrznych
Porządek posiedzenia