Spotkanie z Hejtmanem Kraju Morawsko-Śląskiego

11 lipca 2001 Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka spotkał się z Josefem Jalúvką - Zastępcą Hejtmana Kraju Morawsko-Śląskiego (Republika Czeska)
W trakcie spotkania omówiono perspektywy współdziałania Województwa Śląskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego oraz zakres umowy o współpracy obu regionów. Wspólne działania dotyczyć będą m.in. promocji walorów turystycznych regionów, realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska oraz przygotowania propozycji dotyczących innowacji i nowych technologii w ramach programu INSPIRE. Szczególną uwagę poświęcono problemom transportu i komunikacji. Dyskutowano także nt. wymiany doświadczeń związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Podczas spotkania ustalono, iż w najbliższym czasie powołane zostaną grupy robocze mające za zadanie przygotowanie konkretnych działań w poszczególnych dziedzinach.