Województwo Śląskie akcjonariuszem Funduszu Górnośląskiego

Województwo Śląskie objęło 92,52% udziałów w Funduszu Górnośląskim
4 września 2001 Minister Skarbu Państwa przekazał Województwu Śląskiemu akcje Funduszu Górnośląskiego S.A w Katowicach. Skarb Państwa przekazał 12 217 677 akcji o łącznej wartości 122 176 770 zł. Stanową one 92,52 % ogółu akcji spółki. Starania o przekazanie akcji Funduszu Górnośląskiego podejmowane były przez Województwo Śląskie od momentu jego powstania w roku 1999. Zarząd województwa podkreślał znaczenie Funduszu dla realizacji głównych przedsięwzięć gospodarczych regionu oraz zbieżność działań spółki z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. W uzasadnieniu decyzji Minister Skarbu Państwa stwierdził, iż przekazanie akcji wpłynie na samodzielne kreowanie rozwoju regionalnego, zwiększenie atrakcyjności regionu i przyspieszenie rozwoju gospodarczego. W związku z tym w dniu dzisiejszym Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht zwrócił się do Prezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego Krzysztofa Sojki o wstrzymanie wszelkich działań związanych ze zmianami kadrowymi w Funduszu i spółkach zależnych oraz niepodejmowanie nowych zobowiązań finansowych.