Nabór ekspertów do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

ŚCP ogłasza nabór na ekspertów do Komisji Oceny Projektów
Ich zadaniem będzie bezstronna i rzetelna oceny projektów realizowanych w ramach poddziałań:
  • 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  • 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
  • 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP,
  • 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa
  • 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Kandydaci muszą wykazać się m.in. wyższym wykształceniem, minimum dwuletnim doświadczeniem w dziedzinie: rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz doświadczeniem w dziedzinie analiz finansowych i ekonomicznych. Muszą posiadać rekomendacje instytucji działającej w poszczególnych dziedzinach, uczelni wyższej kształcącej w tych dziedzinach lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu. Preferowany będą kandydaci ze znajomością zasad finansowania projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zgłoszenia kandydatów na ekspertów do Komisji Oceny Projektów należy składać do 15 września 2008 na adres: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 41-500 Chorzów ul. Katowicka 47 Dodatkowy informacji udziela komórka ds. wyboru projektów ŚCP, tel. +48 (32) 743 91 77. Ogłoszenie o naborze oraz dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (instytucji wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Linki do stron zewnętrznych
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości