Ogłoszono konkursy na dofinansowanie działań w dziedzinie edukacji i nauki

180 tys. zł na dofinansowanie konkursów w dziedzinie edukacji i nauki w roku 2002
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie w dziedzinie nauki i edukacji. W roku przyszłym na dofinansowanie projektów dotyczących wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, poprzez organizację konkursów, festiwali i innych działań związanych z edukacją regionalną przeznaczono kwotę 100 000 zł, natomiast na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych 80 000 zł. Celem konkursu na dofinansowanie projektów związanych z edukacją regionalną jest wspomaganie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, wzmacnianie poczucia więzi kulturowych i promowanie regionu. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Celem konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych jest wspieranie sesji i sympozjów mających na celu promocję nauki i stymulowanie rozwoju regionalnego. Zgłoszone tematy sesji powinny mieć znaczenie lub zasięg regionalny, a także być zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje naukowe z terenu Województwa Śląskiego. Wypełnione wnioski dotyczące obu konkursów składać należy w sekretariacie Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, w Katowicach. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2001 na zadania przewidziane do realizacji w I połowie roku 2002 oraz do 31 marca 2002 na zadania przewidziane do realizacji w II połowie roku.
Załączniki
Wniosek o dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych
Wniosek o dofinansowanie projektów związanych z edukacją regionalną
Wniosek o dofinansowanie projektu wydawniczego
Zasady konkursu na dofinansowanie projektów związanych z edukacja regionalną
Zasady konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych 


tagi: