Lipcowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Wśród głównych tematów – kampania promocyjna województwa oraz przygotowania do EURO 2012
Radni wysłuchali dziś informacji na temat dotychczasowej akcji promocyjnej województwa śląskiego oraz zamierzeń w tej dziedzinie na przyszły rok. W 2010 roku planowane jest przeprowadzenie trzech kampanii promocyjnych: regionalnej (szacunkowy koszt 2 mln zł), ogólnopolskiej (szacunkowy koszt 5 mln zł) oraz zagranicznej (szacunkowy koszt 5 mln zł). Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego zamierza ubiegać się o dofinansowanie kampanii (w kwocie 5 mln zł) z funduszy europejskich w ramach działania 3.4. Promocja turystyki. Marszałek Bogusław Śmigielski przedstawił radnym informację nt. przygotowań do EURO 2012. Województwo spełniło wszystkie warunki określone przez UEFA. Modernizacja Stadionu Śląskiego przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zapewnia, że zakończona zostanie przed 2012 rokiem. Po przebudowie będzie to stadion kategorii Elite UEFA z 54 846 miejscami, 43000 m2 dachem, 800 toaletami, 1981 miejscami VIP i obiektem bezpiecznym, komfortowym i wielofunkcyjnym. Spełniliśmy także wszystkie inne wymogi wynikające z organizacji EURO, m.in. związane z przygotowaniem bazy hotelowej, zabezpieczeniem medycznym, budową parkingów oraz organizacją strefy kibica. „Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA ogłoszona 13 maja 2009 roku była niezwykle krzywdząca dla Województwa Śląskiego. Musieliśmy się jednak pogodzić z faktem iż, do rywalizacji o organizację EURO przystąpiliśmy jako kandydat – podobnie jak Kraków – rezerwowy. Komitet Wykonawczy UEFA podtrzymał bowiem decyzję z 2006 roku, kiedy to sztab EURO 2012 powołany przez ówczesnego ministra sportu postanowił, że jako podstawową czwórkę zgłosi: Poznań, Warszawę, Gdańsk i Wrocław; jako miasta rezerwowe – wspomniane już Chorzów i Kraków.” – powiedział marszałek Bogusław Śmigielski. Sejmik podjął uchwalę na mocy której zaciągnięty zostanie kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2009. Kredyt ten przeznaczony zostanie na zadaszenie widowni i niezbędną infrastrukturę techniczną Śląskiego a także na nabycie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A w Katowicach. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Raciborskiemu w wysokości 250 tys. zł na dofinansowanie kosztów odgruzowania i zabezpieczenia podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Zespół zamkowy, pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku, posiada cenne w skali kraju walory historyczne i architektoniczno-artystyczne. Jego odbudowa pozwoli na przywrócenie obiektom zamkowym dawnej świetności oraz stworzenie regionalnego centrum kulturowego. Starosta Powiatu Myszkowskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej relacji Helenówka – Jaworznik. Jest ona w bardzo złym stanie technicznym, co praktycznie uniemożliwia komunikację pomiędzy Myszkowem a miejscowościami położonymi w obrębie gminy Niegowa. Radni udzielili pomocy finansowej na przebudowę tej drogi w wysokości 1,5 mln zł. Kwotą 500 tys. zł wsparto także naprawy trzech dróg powiatowych w Powiecie Kłobuckim. Stanowią one trasę objazdu w związku z remontem miejscowego mostu. Radni wysłuchali także informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.