Piękne na wybiegu

W konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” o najwyższe laury rywalizują 33 gminy

Zakończył się etap przyjmowania wniosków w VI edycji konkursu wspierającego rozwój wsi. Teraz do października Komisja Konkursowa będzie w terenie oceniać zagrody, wsie, projekty ich rozwoju oraz strony internetowe. Laureatów konkursu poznamy 9 listopada podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

W tym roku konkurs będzie rozegrany w kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi oraz najlepsza strona internetowa sołectwa.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu