Sławków w Województwie Śląskim

1 stycznia 2002 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 maja 2001 miasto Sławków zostało włączone do powiatu będzińskiego w Województwie Śląskim
Dotychczas gmina Sławków należała do powiatu olkuskiego w Województwie Małopolskim. Starania o przyłączenie Sławkowa do Województwa Śląskiego trwały od początku reformy administracyjnej w roku 1999. W przeprowadzonym w grudniu 1998 referendum ponad 90% mieszkańców miasta opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Również Sejmik Województwa Śląskiego w uchwale z 23 marca 2001 poparł starania gminy Sławków w sprawie przynależności do Województwa Śląskiego.
Gmina Miejska Sławków Sławków leży na Wyżynie Śląsko–Krakowskiej. Przez miasto przepływa rzeka Biała Przemsza. Według stanu na 31 marca 2000 na terenie miasta zameldowanych jest 6770 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 185 osób na km2. Sławków leży na obszarze 3660 ha. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa E–40 Berlin–Lwów. Droga ta łączy się z drogą szybkiego ruchu Warszawa–Budapeszt DK1 oraz autostradą A–4. Przez miasto przebiega linia kolejowa Katowice–Kielce. W mieście znajdują się także cztery końcowe terminale linii kolejowej szerokotorowej.