Konkurs na dyrektora WUP

Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy

O stanowisko mogą ubiegać się osoby z wykształceniem wyższym z co najmniej trzyletnim stażem pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej pięcioletnim stażem w innych instytucjach rynku pracy lub u innego pracodawcy na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kandydat musi się wykazać znajomością ustaw związanych m.in. z rynkiem pracy, finansami publicznymi oraz samorządem województwa. Wymagana będzie także znajomość zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz Europejskim Funduszem Społecznym. Szanse na stanowisko może zwiększyć także znajomość języków obcych oraz doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem ludzkim.

 Oferty należy składać do 10 września b.r.

 Poprzedni konkurs na to stanowisko został unieważniony z przyczyn formalnych.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie konkursu