46. Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Złożenie hołdu Ślązakom, ofiarom zbrodni Armii Czerwonej, poparcie dla powstania Biura Parlamentu Europejskiego w Katowicach i uchwały w sprawie kredytów – to ważniejsze punkty posiedzenia Sejmiku Województwa Śląskiego

„Sejmik Województwa Śląskiego składa hołd tysiącom Ślązaków, którzy od stycznia 1945 roku stali się ofiarami masowych zbrodni Armii Czerwonej. Cześć ich pamięci!” – tak brzmi oświadczenie radnych. Tragedia Górnośląska to określenie, które coraz silniej zakorzenia się w zbiorowej pamięci. Przez kilka miesięcy od wkroczenia w 1945 roku Armii Czerwonej na Górnym Śląsku miały miejsce akty terroru – aresztowania, egzekucje oraz wywózki na Sybir i do kopalń Donbasu. Szacuje się, że wywieziono od 20 do 90 tys. mieszkańców.

Radni podjęli dziś także uchwałę popierającą starania o utworzenie w Katowicach Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. O jego lokalizację rywalizują w Polsce Gdańsk, Kraków, Wrocław, Katowice, Łódź oraz Poznań. Ostateczna decyzja o powstaniu biura zapadnie 26 stycznia. Podejmą ją europarlamentarzyści z Polski. Przy wyborze decydujący znaczenie będzie miała wielkość miasta, obecność tzw. liderów opinii i uniwersytetów, infrastruktura, bliskość lotniska i połączenia z Brukselą oraz atrakcyjność miast dla siedzib innych międzynarodowych instytucji. Wcześniej pismo do Jerzego Buzka w tej sprawie skierował Marszałek Województwa Śląskiego.

W tym roku zgodnie z uchwałą Sejmiku w budżecie zarezerwowano ok. 10 mln zł na budowę kompleksów sportowych Orlik 2012. Na liście do dofinansowania znalazło się 30 obiektów. Każdy z nich otrzyma z Województwa Śląskiego po 333 tys. zł wsparcia.

Radni zadecydowali także o zaciągnięciu dwóch kredytów długoterminowych na okres 10 lat. Jeden – w wysokości 145,2 mln zł – zostanie przeznaczony na zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a drugi – 70 mln zł – na inwestycje na drogach publicznych Województwa Śląskiego.

Podczas Sesji mandat Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego objął Tadeusz Szymonik w miejsce Ryszarda Majera, który zrezygnował z funkcji. Po ustępującym radnym zwolniło się także stanowisko Wiceprzewodniczącego Sejmiku. W jego miejsce zasiadł wybrany przez Sejmik Jan Kawulok.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Podczas Sesji Przewodniczący Sejmiku Michał Czarski odebrał od marszałka Śmigielskiego nagrodę ARE dla najbardziej innowacyjnego regionu za projekt SEKAP. Została ona przyznana listopadzie 2009  Nowym radnym został Tadeusz Szymonik  Radni wybrali Jana Kawuloka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Sejmiku