Rozmawiano o współpracy międzyregionalnej i rozszerzeniu Unii Europejskiej

Pierwsza wizyta nowego Ambasadora Francji w Katowicach
Patrick Gautrat, nowy Ambasador Francji w Polsce, drugi dzień wizyty w Katowicach, rozpoczął od spotkania z Janem Olbrychtem, Marszałkiem Województwa Śląskiego. Było to jego pierwsze oficjalne spotkanie z szefem regionu od momentu objęcia przez niego funkcji ambasadora w styczniu tego roku. Podczas spotkania Marszałek Olbrycht przedstawił funkcjonowanie polskiego systemu politycznego, zakres kompetencji władz regionalnych i aktualną sytuację społeczno–gospodarczą Województwa Śląskiego. Rozmawiano o możliwościach rozwoju współpracy międzyregionalnej w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ambasador zagwarantował gotowość wsparcia przygotowania urzędników do pracy w standardach UE, szczególnie w zarządzaniu funduszami strukturalnymi. „Chcemy, by nasze współdziałanie przynosiło konkretne rezultaty, tak jak ma to miejsce w przypadku współpracy Województwa Śląskiego i Nord–Pas de Calais, w zakresie transportu regionalnego i ochrony środowiska” – stwierdził Patrick Gautrat. Ambasador poinformował również nieoficjalnie Marszałka o przyznaniu mu tytułu Kawalera Orderu Zasługi Republiki Francuskiej. Bezpośrednio po spotkaniu z Janem Olbrychtem Patrick Gautrat udał się na uroczystość z okazji 80 rocznicy powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, które od wielu lat prowadzi ożywioną współpracę ze szkołami we Francji. Województwo Śląskie współpracuje z francuskim regionem Nord–Pas de Calais, z którym porozumienie zawarto 16 lipca 1999 i departamentem Bas–Rhin (16 października 2000). Współdziałanie dotyczy głównie restrukturyzacji przemysłu, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, ochrony środowiska i transportu regionalnego.