O terenach poprzemysłowych we Francji, w Niemczech i w Polsce

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych było tematem pierwszej Międzynarodowej Konferencji, zorganizowanej przez Zarząd Województwa Śląskiego
Podczas otwarcia konferencji Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka zwrócił uwagę na brak uregulowań prawnych dotyczących rekultywacji terenów poprzemysłowych w Polsce. Zdaniem Wicemarszałka w regionie istnieją instytucje przygotowane do opracowywania i wdrażania konkretnych projektów w tej dziedzinie. „Na Śląsku trzeba zrekultywować 10 tys. hektarów terenów poprzemysłowych. W tym celu konieczne jest stworzenie publicznej bazy informacji oraz regionalnego systemu monitoringu” – stwierdził Lucjan Kępka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele regionu Nord–Pas de Calais oraz Północnej Nadrenii-Westfalii. Dr Rolf Tiggermann zwrócił uwagę, aby już przed przystąpieniem do UE ustalić cele i plan działania w tej dziedzinie, po to by przystąpić do rekultywacji terenów poprzemysłowych natychmiast po otrzymaniu pieniędzy z funduszy europejskich. Jego zdaniem proces rekultywacji nie przyniesie bezpośrednich zysków, a wręcz przeciwnie trzeba się będzie liczyć z dużymi wydatkami. W dalszej części konferencji wystąpili Marc Kaszynski – dyrektor Publicznego Zakładu Gospodarowania Gruntami z Nord–Pas de Calais oraz przedstawiciele śląskich instytucji zainteresowanych tym problemem – „Dzięki takiej wymianie doświadczeń nie będziemy powielać błędów popełnianych przez ostatnie 20 lat we Francji i w Niemczech” – mówili po zakończeniu obrad w kuluarach Sali Sejmu Śląskiego.