III Sesja Sejmiku

W częstochowskim szpitalu Najświętszej Marii Panny powstanie zakład dla przewlekle wentylowanych

Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. Zakład będzie zajmował się pielęgnacją pacjentów przez całą dobę oraz kontynuacją leczenia przewlekle chorych, którzy nie wymagają dalszej hospitalizacji. Na oddziale będzie znajdowało się 16 łóżek, w tym 10 stanowisk dla wentylowanych mechanicznie. Planowo oddział ma udzielać świadczenia ok. 100 pacjentom rocznie. Koszt jego utworzenia to ok. 2,1 mln zł. Połowa tej kwoty to adaptacja pomieszczeń, a druga zakup sprzętu oraz niezbędnej aparatury medycznej.

W Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" decyzją radnych zlikwidowane zostanie Centrum Ambulatoryjnej Opieki Medycznej. W jego skład wchodzą poradnie: alergologiczna, otolaryngologiczna, pulmonologiczna oraz oddział podstawowej opieki zdrowotnej. Funkcjonowanie tych poradni w oparciu o obecny kontrakt na świadczenia medyczne generuje ogromne straty finansowe dla zakładu. Aby poradnie mogły się samofinansować konieczne byłoby zebranie deklaracji od 1860 pacjentów, podczas gdy obecnie udało się ich pozyskać ok. 400. O tak małej liczbie pacjentów decyduje przede wszystkim niedogodna lokalizacja „Kubalonki" dla okolicznych mieszkańców. Pozytywną opinię w sprawie likwidacji poradni wyraziły m.in. Rada Społeczna, Wojewoda Śląski, Rada Gminy Istebna, Rada Powiatu Cieszyńskiego oraz związki zawodowe działające przy Centrum Pediatrii. Potencjalni pacjenci mogą teraz uzyskać pomoc w NZOS w Wiśle oraz Istebnej.

Radni uchwalili także wysokość miesięcznej pensji Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza. Będzie on zarabiać 12 786,20 zł brutto. W skład tej kwoty wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny 40% oraz dodatek za wieloletnią pracę. Zgodnie z uchwałą wynagrodzenie obowiązuje od 2 grudnia br., daty wyboru na stanowisko marszałka.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.