Rusza program Phare CBC Polska–Czechy 2003

Kolejna edycja programu współpracy przygranicznej Phare
Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska–Czechy Phare 2003. W ramach programu 4,5 mln euro przeznaczonych zostanie na dofinansowanie dużych projektów infrastrukturalnych. Preferowane będą projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury, ochrony środowiska, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zasobów ludzkich. O dofinansowanie mogą starać się gminy i powiaty oraz lokalne organizacje non–profit, z terenów przygranicznych województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Zgłoszone projekty powinny mieć charakter niekomercyjny i transgraniczny – dotyczyć osób mieszkających po obu stronach granicy polsko–czeskiej. Zgłaszający powinni dysponować min. 25% udziałem własnym. Minimalna wielkość dotacji wynosić będzie 2 mln euro. Przewidywane jest dofinansowanie dla dwóch projektów. Wnioski o dofinansowanie składać należy w terminie do 14 października 2002. Rozstrzygnięcie programu przewidziane jest na początku 2003 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w Placówce Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku–Białej, ul. Piastowska 40, tel. +48 (33) 822 98 25 e–mail: marszal.bielsko@silesia-region.pl.
Załączniki
Standardowa fiszka streszczenia projektu - rtf (307KB)
Standardowa fiszka streszczenia projektu - pdf (215KB)
Szczegółowe wytyczne procesu przygotowania