Wręczono dyplomy za zasługi dla rozwoju turystyki

Wyróżniono 77 osób zaangażowanych w tworzenie nowego wizerunku regionu
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński wręczył dyplomy za zasługi dla rozwoju turystyki w Województwie Śląskim. W uroczystości udział wziął m.in. Dyrektor w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Gospodarki Elżbieta Wyrwicz, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzej Kozłowski oraz Prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak. Podczas uroczystości na Zamku w Pszczynie wyróżniono osoby zaangażowane w tworzenie nowego wizerunku województwa oraz podnoszące jakość usług turystycznych. Dyplomy otrzymali przedstawiciele biur podróży, hotelarze, samorządowcy zajmujący się turystyką, przewodnicy oraz działacze PTTK i PTSM. W czasie spotkania wręczono także dyplomy Ministra Gospodarki "Za zasługi dla turystyki" , "Kompasy" – nagrody Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki oraz "Beskidki" – Nagrody Beskidzkiej Izby Turystki. "Turyści, którzy kilkadziesiąt lat temu odkryli uroki plaż Hiszpanii i Grecji, dziś ze zgrozą patrzą do czego turystyka doprowadziła te romantyczne i ciche zakątki. W Polsce na razie nie mamy takich problemów. Nie doczekaliśmy się wczasowisk-molochów. Przez lata lansowana była turystyka "siermiężna", ale zdrowa i "poprawna ekologicznie", turystyka z plecakiem i namiotem, kajakiem i rowerem." - powiedział podczas uroczystości Waldemar Jędrusiński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Nagrody przyznane zostały po raz pierwszy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Uroczystość uświetnił występ zespołu Camerata Silesia Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński (z prawej) wręczył dyplomy za zasługi dla rozwoju turystyki Występ zespołu Camerata Silesia Występ zespołu Camerata Silesia

Załączniki
Lista wyróżnionych