500 tys. zł dla trzeciego sektora na projekty dla niepełnosprawnych

 fot. pexel.com fot. pexel.com
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Śląskie dla niepełnosprawnych II”. Oferty można składać do 9 lipca

To drugi konkurs o takiej tematyce przeznaczony dla organizacji pozarządowych, finansowany z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, ale pierwszy z tak dużą pulą pieniędzy. Aby otrzymać dotację, należy przedstawić pomysł na projekt, który będzie realizowany na terenie co najmniej dwóch powiatów województwa śląskiego.

Konkurs podzielono na trzy obszary, a każdemu z nich przypisano konkretną kwotę:

  • I - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – 150 tys. zł;
  • II - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych – 150 tys. zł;
  • III - organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – 200 tys. zł.

Na realizację zadania można otrzymać nie mniej niż 10 i nie więcej niż 40 tys. zł. Można składać oferty tylko na jeden wybrany obszar konkursu.

Organizacje pozarządowe, które będą starały się o dotację na projekt, muszą zagwarantować co najmniej 10-procentowy wkład własny oraz wykazać się doświadczeniem i mieć za sobą co najmniej dwa zakończone i prawidłowo rozliczone projekty.

Organizatorzy konkursu liczą na pomysłowość organizacji pozarządowych. Najwięcej punktów można otrzymać za oryginalność projektu, jego promocję i uzasadniony cel. Konkurs ma na celu m.in. poprawę sprawności fizycznej i integrację osób niepełnosprawnych, nabywanie przez nich umiejętności zwiększających samodzielne funkcjonowanie, tworzenie stałych więzi z otoczeniem.

Oferty należy składać do 9 lipca w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7. Przy składaniu ofert w wersji elektronicznej ePUAP-em w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę konkursu oraz nazwę departamentu: Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej