Szósta edycja Phare SPF

Ogłoszono kolejną edycję programu Phare Small Projects Facility Programme (SPF 2002)
SPF 2002 jest programem zarządzanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie i wspierającym inicjatywy związane z promocją integracji europejskiej. O finansowanie w ramach programu SPF 2002 starać się mogą organizacje pozarządowe i non–profit takie jak: fundacje oraz stowarzyszenia, instytucje podległe samorządom (domy kultury, biblioteki), szkoły podstawowe i średnie, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. W ramach programu zostaną dofinansowane projekty popularyzujące wiedzę na temat integracji Polski z Unią Europejską. Preferowany jest bezpośredni wkład poszczególnych projektów w proces przystąpienia Polski do UE i przybliżanie Polakom problematyki europejskiej. Budżet programu wynosi 1 mln euro. Wnioskodawca może otrzymać od 5 tys. do 50 tys. euro. Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2003. Szczegółowe informacje i formularz wniosku dostępne są na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dodatkowych informacji udziela Dorota Górska, tel. (+48 22) 520 82 00 wew.161 oraz Sylwia Korlak, tel. (+48 22) 520 82 00 wew. 139.