Dotacje na rozwój turystyki

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 79, 6 tys. zł na realizację 30 projektów w ramach konkursu w dziedzinie turystyki
Dofinansowanie otrzymało m.in. 8 projektów związanych z utrzymaniem szlaków turystycznych w Beskidach i na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej (23,6 tys. zł.), 13 imprez w ramach turystyki kwalifikowanej (21 tys. zł) oraz 4 wydawnictwa promocyjne (20 tys. zł). Kwotę 11 tys. zł przeznaczono na utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach a 4 tys. zł na szkolenia kadry turystycznej. Na liście nagrodzonych projektów znajduje się m.in. wydanie przewodnika turystycznego po Jurze Krakowsko–Częstochowskiej (7 tys. zł), mapa Ziemi Lublinieckiej (6 tys. zł), organizacja X Międzynarodowego Zlotu Campingu i Caravaningu Częstochowa 2003 (2 tys. zł) oraz X Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Niewidomych "Orle Gniazda". Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 91 wniosków.
Załączniki
Lista nagrodzonych projektów