Obrady WKDS

Pilnie wznowienie prace zespołu kolejowego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zapowiedzieli członkowie WKDS i stałego zespołu WKDS ds. bezrobocia w związku z planowanymi zwolnieniami kolejarzy z likwidowanego Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych

W posiedzeniu WKDS udział wzięli marszałek Adam Matusiewicz i wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Zespół kolejowy WKDS, który zajmował się problemami dwóch spółek kolejowych działających w województwie śląskim, powołano w sierpniu ubiegłego roku. W jego skład zespołu weszli przedstawiciele związków zawodowych obu spółek kolejowych i ich właściciela - Zarządu Województwa Śląskiego.  Zespół zawiesił działalność do czasu zakończenia rozmów na tzw. szczycie kolejowym w Warszawie. W czerwcu br. Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o powierzeniu spółce Koleje Śląskie wszystkich przewozów kolejowych w regionie. Zarząd Przewozów Regionalnych podjął wówczas decyzję o likwidacji w grudniu br. swojego śląskiego oddziału. Skutkiem decyzji zarządu PR będzie zwolnienie dużej części zatrudnionych w tej spółce kolejarzy.

Dziś, w obecności Andrzeja Massela, podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz parlamentarzystów sejmowej Komisji Infrastruktury, podjęto decyzję o kontynuacji pracy zespołu kolejowego WKDS.