Nagroda dla Zarządu Dróg Wojewódzkich

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (jednostka samorządu województwa) otrzymał nagrodę specjalną "Polskie Drogi XXI"
Nagrodę wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Piłat. Uroczystość odbyła się podczas otwarcia Targów "Autostrada – Polska" w Kielcach. Nagroda została przyznana przez Jury Redakcji "Polskich Dróg" oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w kategorii "Innowacje w zarządzaniu siecią drogową" za wdrożenie systemu referencyjnego dla dróg wojewódzkich i współpracę z powiatami. System referencyjny stanowi nową jakość w lokalizowaniu i gromadzeniu informacji o zdarzeniach drogowych. Przy jego tworzeniu wykorzystano doświadczenia zarządców dróg w Niemczech i Austrii. ZDW w Katowicach przy wprowadzaniu systemu referencyjnego nie koncentrował się jedynie na drogach wojewódzkich. Dzięki współpracy z Powiatowymi Zarządami Dróg przygotował projekt tak, aby w kolejnym etapie włączyć do systemu również drogi powiatowe. Pozwoli to na ujednolicenie ewidencji dróg publicznych w regionie. Wdrożony, najnowszy w Polsce, system referencyjny bazuje na punktach węzłowych określonych precyzyjnie poprzez GPS - satelitarną technologię lokalizowania. Całość powiązana jest z mapą cyfrową sieci dróg wojewódzkich. System stanowi podstawę do uporządkowania w wersji cyfrowej informacji zgromadzonych dotąd oraz pozyskiwanych w przyszłości. Cyfrowy system referencyjny to klucz do optymalizacji zarządzania drogami.