Siemiony Gospodarcze 2002

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski uczestniczył w IV Siemianowickim Forum Gospodarczym oraz uroczystości wręczenia dorocznych nagród gospodarczych przyznawanych przez Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. W tym roku tradycyjnymi Siemionami nagrodzono 8 firm.
Zgodnie z zasadami rankingu premiowano gospodarcze wyniki, jakość produktów bądź usług, zdolność do rozwoju, skuteczność w rywalizacji z konkurencją oraz ochronę i kreowanie miejsc pracy. Gospodarzem imprezy w michałkowickim Zameczku był prezes SSP Zenon Kaczmarzyk. Patronat nad imprezą sprawowała poseł Barbara Blida. Podczas spotkania Marszałek Michał Czarski przedstawił kalendarz wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój Województwa w latach 2004–2006. Marszałek przedstawił także główne założenia polityki samorządu województwa w zakresie zapobiegania skutkom restrukturyzacji regionalnego przemysłu oraz przewidywane sposoby łagodzenia skutków bezrobocia. Prezydent Siemianowic Zbigniew Szandar przedstawił przedsięwzięcia lokalnego samorządu na rzecz stworzenia na rynku pracy alternatywy dla górnictwa. W województwie Siemianowice przodują w statystyce poziomu bezrobocia, które osiągnęło w mieście już 30%. Bez pracy pozostaje ok. 7 tys. obywateli miasta. Biorąc pod uwagę, iż w Siemianowicach działa ok. 5 tys. przedsiębiorstw wystarczy by każda firma zatrudniła tylko jednego pracownika i problem bezrobocia przestałby istnieć. Niestety obecnie nie ma warunków by stało się to możliwe. Prezydent Szandar przedstawił projekty powołania do życia Siemianowickiego Parku Przemysłowego. Planowana jest budowa wschodniej obwodnicy w kierunku Sławkowa oraz zagospodarowanie zespołu pałacowo–parkowego. Z europejskiego Funduszu Spójności finansowana będzie (170 mln zł) przebudowa miejskiej infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. Wkrótce rozpocznie działalność punkt konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie te przedsięwzięcia niosa w sobie możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W siemianowickim spotkaniu uczestniczyli poseł Barbara Blida, senator Jerzy Markowski oraz radna Sejmiku Śląskiego Jolanta Maria Kopiec.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Uroczyste wręczenie nagród gospodarczych Siemianowickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców  Obrady IV Siemianowickiego Forum Gospodarczego

Linki do stron zewnętrznych
Siemianowickie Stowarzyszenie Kupców