Wizyta francuskich radnych

Zakończyła się trzydniowa wizyta delegacji radnych regionu Nord–Pas de Calais w Województwie Śląskim. Delegacji przewodniczyła pani Colette Huvenne – radna regionu Nord–Pas de Calais odpowiedzialna za kontakty z krajami Europy środkowej i wschodniej
Z przedstawicielami samorządu województwa goście z Francji dyskutowali o rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki i kultury. Rozpatrywano także warianty organizacji turystycznych pobytów Francuzów w Województwie Śląskim. Mówiono także o promocji naszego regionu podczas przyszłorocznych targów turystycznych Tourissima w Lille. Goście zaproponowali by stoisko promujące Województwo Śląskie było obecne podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń w regionie Nord–Pas de Calais. Owocne były spotkania z przedstawicielami wojewódzkich instytucji kulturalnych poświęcone zagadnieniom zarządzania kulturą. Uzgodniono nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami artystycznymi obu regionów. Dyskutowano także o zwiększeniu wymiany kulturalnej. Pojawiła się propozycja organizowania warsztatów artystycznych dla twórców z obu regionów. Delegacja francuska odwiedziła najciekawsze miejsca naszego regionu, m.in. ośrodki wypoczynkowe w Szczyrku. Wizytowano także kilka placówek kulturalnych. Francuzi uczestniczyli także w otwarciu Międzynarodowych Targów Turystycznych "Beskidy" w Bielsku–Białej. W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej goście zapoznali się ze zmianami w społecznym obliczu Województwa Śląskiego. Ze strony francuskiej w rozmowach uczestniczyli także Jean Jacques Pringua z Komitetu Regionalnego Turystyki, Donato Giuliani z Wydziału Kultury Rady Regionalnej Nord–Pas de Calais, Cristoph Uliasz z Wydziału ds. Europy Rady Regionalnej oraz Jean Pierre Stobiecki z Agencji Rozwoju Regionalnego. Na zakończenie wizyty w Polsce goście z Francji wzięli udział w Wielkim Pikniku Europejskim, który odbył się w sobotę, 17 bm. w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Współorganizatorami pikniku były ambasady Francji i Wielkiej Brytanii. Oprócz regionu Nord–Pas de Calais, swoje stoiska informacyjne miał też Departament Bas–Rhin.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Colette Huvenne – radna regionu Nord–Pas de Calais  Spotkanie z Marszałkeim Województwa Śląskiego podczas Wielkiego Pikniku Europejskiego  Wielki Piknik Europejski w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku