Goście z Niemiec

Doświadczenia Północnej Nadrenii – Westfalii
„Nie mam dla was skutecznej recepty na szybkie pokonanie społecznych problemów towarzyszących przebudowie śląskiej gospodarki. Co prawda restrukturyzacja przemysłu i rynku pracy w Północnej Nadrenii – Westfalii trwa już 30 lat ale nadal, mimo wielkich nakładów na cele socjalne i kreowanie nowych miejsc pracy, nie udało nam się uporać z wszystkimi problemami” - powiedział gość Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego - dr Jürgen Rüttgers, Przewodniczący Klubu CDU Landu Północnej Nadrenii – Westfalii. Na terenie PNW nadal działają kopalnie węgla kamiennego ale ich zamykanie i zmniejszanie zatrudnienia w górnictwie są nieuniknione zważywszy, iż 1 tona węgla wydobywanego w Niemczech kosztuje ok.135 Euro a węgiel na rynku międzynarodowym to 50 – 60 Euro za tonę. Gelsenkirchen – miasto które szczyci się jednym z najnowocześniejszych stadionów sportowych na świecie boryka się jednocześnie z bezrobociem sięgającym 17 %. Ostatnim dużym przedsięwzięciem zapewniającym wiele nowych miejsc pracy była budowa fabryki Opla w Bochum. Obecnie takich wielkich inwestycji już się nie podejmuje. „Skończyła się epoka wielkich inwestycji i dużych subwencji, które zabijają indywidualną przedsiębiorczość i pielęgnują w społecznej mentalności postawy roszczeniowe w stosunku do władz i pracodawców” stwierdził dr Rüttgers. Dzięki wsparciu, jakiego władze PNW udzielają małym i średnim przedsiębiorstwom oraz rozwojowi sektora usług i edukacji (instytuty, uczelnie) nastąpiły istotne zmiany w strukturze zatrudnienia. Obecnie w Zagłębiu Ruhry - tym niegdyś najbardziej zindustrializowanym regionie Niemiec przemysł to już tylko 22 % ogółu zatrudnionych. Pozytywnym przykładem długofalowej restrukturyzacji rynku pracy w PNW jest region Aachen, gdzie zlikwidowano już wszystkie kopalnie oraz tradycyjny przemysł tekstylny a mimo to wskaźniki bezrobocia należą do najniższych w Niemczech. Marszałek Michał Czarski przedstawił priorytety w aktualnej działalności Samorządu Województwa. Przebudowa śląskiej gospodarki, zapobieganie rosnącemu bezrobociu, tworzenie alternatywnego wobec górnictwa i hutnictwa rynku pracy, poprawa funkcjonowania publicznego transportu, inwestycje w rozwój komunikacyjnej infrastruktury, a także ochrona i rewitalizacja środowiska to cywilizacyjny wymóg i konieczność związana z przystąpieniem Polski do UE. „Wiele obiecujemy sobie po kontaktach z Nadrenią Północną Westfalią. Wykorzystanie waszych doświadczeń pozwoli nam uniknąć błędów i oszczędzić czas. Wasze osiągnięcia stanowią przykład, który pozwoli nam przezwyciężyć społeczny brak akceptacji dla bolesnych lecz koniecznych posunięć. Niemieckie dokonania uświadamiają nam jak trudny i długotrwały bywa proces gospodarczej restrukturyzacji. Opierając się na niemieckich doświadczeniach chcemy uświadomić naszym obywatelom, że w ostatecznym rozrachunku cierpliwość i konsekwentne działanie każdemu się opłaci” - powiedział Marszałek Czarski. Rozmowa z niemieckim gościem dotyczyła także współpracy międzyregionalnej w ramach umowy, która określa formy, zasady i cele kontaktów pomiędzy Województwem Śląskim a jednym z najbardziej uprzemysłowionych landów w Niemczech. Obie strony wyraziły zadowolenie z dobrze rozwijających się kontaktów społecznych i współpracy kulturalnej. W kwietniu br. w Niemczech gościła delegacja Samorządu Wojewódzkiego, a jednym z najważniejszych efektów tej wizyty było zgłoszenie inicjatywy zorganizowania niemieckiej misji gospodarczej, która w roku 2004 przybędzie na Śląsk by rozpoznać potencjał naszego regionu jako miejsca, gdzie warto inwestować w branże alternatywne wobec górnictwa i przemysłu ciężkiego. „O ile jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy kulturalnej oraz wymiany handlowej z NPW, minusem, który spowalnia rozwój naszej współpracy jest małe zainteresowanie niemieckich firm inwestycjami w naszym regionie. Posiadamy wiele argumentów przemawiających za podejmowaniem współpracy inwestycyjnej w takich branżach jak transport, informatyka, edukacja, nauka, medycyna, przemysł samochodowy, rewitalizacja i ochrona środowiska. Gorąco namawiamy niemieckich przedsiębiorców do wzajemnie korzystnych inwestycji” – stwierdził Marszałek Czarski. Marszałek poinformował Przewodniczącego Rüttgersa z planami wykorzystania w Województwie Śląskim unijnych funduszy strukturalnych. Michał Czarski omówił stan prac i perspektywy związane z budową autostrad A4, A1 oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Była też mowa o rozbudowie lotniska w Pyrzowicach oraz terminalu kolejowo-drogowego w Sławkowie. Gość z Niemiec interesowal się także działalnością Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. We wrześniu odbędzie się w naszym regionie IX Zlot Młodzieży z NPW oraz francuskiego regionu Nord-Pas de Calais. W roku 2004 odbędą się na Śląsku Dni Północnej Nadrenii-Westfalii. Podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim dr Jürgenowi Rüttgersowi towarzyszyli Ruth Hieronymi – posłanka Parlamentu Europejskiego oraz Klaus Kaiser poseł CDU w Landtagu Północnej Nadrenii Westfalii. W spotkaniu uczestniczył także poseł Piotr Mateja, prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania oraz organizator wizyty Rafał Budnik – prezes Stowarzyszenia Akademia Edukacji Europejskiej w Gliwicach.