Wolno swój naród więcej kochać...

Wielki Finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego

„Przystępujecie do rywalizacji niezwykle szlachetnej. Rywalizacji na literę, na informację, na to, kto więcej, lepiej i piękniej potrafi to ludziom przekazać", powiedział przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak podczas otwarcia wydarzenia.

Tegoroczna edycja wpisuje się w kalendarz obchodów Roku Prymasa Polski, Kardynała Augusta Hlonda. Popisy retoryczne uczestników ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nawiązywały do słów Kardynała - „Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić".

W tym roku Nagrodę Główną przyznano Markowi Kołodziejczykowi (Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek w Krakowie), Adamowi Kubiczkowi (Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania im. Jana Kubisza w Gnojniku, Republika Czeska) oraz Bartoszowi Śmiałeckiemu (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu).

Pierwsze miejsce zajął Karol Nowak (Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Andrychowie), drugie Mateusz Raj (Zespół Szkół w Oleśni), a trzecie Sonia Gawron (I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie).

Wybór publiczności był wyjątkowo zgodny z werdyktem jury i nagroda publiczności trafiła do Marka Kołodziejczyka.

Swoje nagrody wręczyli także marszałek Mirosław Sekuła i Przewodniczący Sejmiku, Andrzej Gościniak. „Zawsze piękna mowa zachęca innych do osiągania celów. Jeżeli swoje myśli ktoś ubiera w piękne słowa, to jest szansa, że przekona innych do swoich celów", powiedział do uczestników marszałek Mirosław Sekuła.

Podczas Finału z młodymi uczestnikami spotkał się także poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Jest on fundatorem wyjazdu do Brukseli dla trzech laureatów Nagrody Głównej.

Celem konkursu krasomówczego jest promocja języka polskiego i kształtowanie u młodych ludzi dbałości o jego piękno. Udział w konkursie to także rodzaje przygotowania uczniów do uczestnictwa w życiu publicznym. Konkurs składa się z dwóch etapów. W tym roku eliminacje i warsztaty odbyły się w dwunastu miejscowościach: Brzesku, Czeskim Cieszynie, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Kobiórze, Krakowie, Mysłowicach, Opolu, Poznaniu, Wadowicach i Warszawie.

Organizatorami Konkursu Krasomówczego są Związek Górnośląski oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Program dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych".

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fanfary na cześć zwycięzców        prof. Jerzy Buzek  Kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego  Gratulacje dla zwycięzców

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie