Zasłużeni dla rozwoju turystyki

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki

Podczas uroczystości wręczono „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2013 roku".

Dyplom nadaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w województwie śląskim.

W czasie uroczystości wręczono także odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego, odznaki nadawane przez Ministra Sportu i Turystyki oraz wyróżnienia branżowe izb turystycznych. Spotkanie uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Raciborskiego Centrum Kultury oraz zespołu artystycznego „Krzanowickie Omy".


Światowy Dzień Turystyki to święto wszystkich ludzi branży, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich, dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Dla województwa śląskiego turystyka to w dłuższej perspektywie jedno ze źródeł rozwojowych. Obsługa i przyjmowanie przyjezdnych stanowią źródło dochodów i wzrostu rentowności dla większości sektorów gospodarki. Doświadczenia krajów naszej strefy klimatycznej wskazują na wielkie możliwości, jakie stwarza rozwój gospodarki turystycznej. Nowe miejsca pracy tworzone mogą być w ramach realizacji wielu przedsięwzięć z obszaru turystyki, choćby takich jak tworzenie sieci informacji turystycznej, tworzenie nowych inwestycji infrastrukturalnych dla potrzeb turystyki, budowa bazy noclegowej, sportowo-rekreacyjnej i narciarskiej.

Województwo śląskie urzeka turystów swoją różnorodnością. Tutaj na odkrycie czekają skarby dziedzictwa kulturowego, bogactwo krajobrazowe i elektryzująca oferta kulturalno-rozrywkowa. Piękno przyrody i żywioł wielkich miast mieszają się tu w doskonałych proporcjach, a wypoczynek w ruchu lub wyciszeniu stanowi dla odwiedzających Śląskie dawkę prawdziwie pozytywnej energii.

Załączniki
Lista nagrodzonych