Remont DW 932 w Świerklanach przebiega planowo

Odcinek może zostać otwarty dla ruchu za ok. trzy tygodnie

Wykonawca przystąpił już do układania warstwy podbudowy z kruszywa. Kolejno kładzione będą następne warstwy konstrukcji drogi: podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i wreszcie na końcu warstwa ścieralna.
 
Jak zapewnia Zarząd Dróg Wojewódzkich, remont zamkniętego odcinka DW 932 potrwa jeszcze około trzech tygodni. Przewiduje się, że odnowiona droga nie będzie wymagała tak gruntownego remontu przez następne 30 lat. Jedynie co dekadę będzie wymieniana warstwa ścieralna.
 
Przypomnijmy, że remont tego, liczącego ok. 1,2 km długości odcinka drogi między skrzyżowaniem z DW 930 w Świerklanach a skrzyżowaniem z drogą powiatową w Marklowicach był konieczny. 9 sierpnia zamknięto go dla ruchu tranzytowego. Przyczyną degradacji drogi był bowiem wzmożony ruch pojazdów ciężarowych. Przez ten odcinek drogi wojewódzkiej wyznaczono m.in. objazd dla tego typu pojazdów pojazdów z A1, gdyż nie dokończono jeszcze budowy mostu w ciągu autostrady w Mszanie. Na remont tego odcinka wygospodarowano pilnie ok. 4 mln zł z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 
W ubiegłym roku wyremontowano dwa sąsiadujące z obecnie remontowanym odcinkiem fragmenty tej samej drogi (DW 932 w Marklowicach i Świerklanach). Kosztowało to ok. 8 mln zł. Mimo objazdu autostradowego i wielkiego obciążenia ruchem tirów, nawierzchnia nie ulega znaczącej degradacji.