Wspierajmy przedsiębiorczość społeczną

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”

Konkurs promuje ideę przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Ocenie będzie podlegać współpraca gminy z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
Zgłoszenia kandydatur do konkursu mogą składać gminy lub podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na ich terenie. Termin składania wniosków mija 15 listopada b.r.

Najlepsze samorządy wyróżnione I,II lub III miejscem będą mogły szczycić się tytułem „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej”.

Ekonomia społeczna, gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna  to sposób prowadzenia działalności łączącej cele ekonomiczne oraz społeczne. W tą działalność wpisują się spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy i inwalidów, spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową lub gospodarczą oraz spółki z o.o. non profit.

Linki do stron zewnętrznych
Zasady konkursu
ROPS: Ekonomia społeczna