Kilka tysięcy ofert na wyciągnięcie ręki

Ponad 5,7 tys. miejsc w pracy w Polsce i za granicą - to oferta X Europejskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji. Po raz pierwszy temu wydarzeniu towarzyszą Targi dla Osób Niepełnosprawnych

Swoje oferty targach, zorganizowanych równocześnie w Katowicach, Bielsku- Białej oraz Częstochowie, zaprezentowało 170 wystawców, na których ponad 5,7 tys. ofert zatrudnienia. 

„Zmiany obecnie zachodzące na rynku pracy wymagają od jego uczestników nieustannego poszerzenia wiedzy i wzbogacania doświadczeń. Wymagają także orientacji w sferze potrzeb rynku pracy oraz elastyczności. Dlatego tak istotne jest, by stwarzać możliwie wiele okazji do skonfrontowania - zwłaszcza przez licznie uczestniczących w targach młodych ludzi - ich wartości i wyobrażeń z faktycznymi potrzebami firm. Europejskie Targi Pracy dobrze wpisują się w taką formułę" - powiedział podczas otwarcia wydarzenia w Gmachu Sejmu Śląskiego marszałek Mirosław Sekuła.  

Pośród pracodawców X edycji targów znaleźli się reprezentanci m.in. bankowości, przemysłu produkcyjnego, handlu, branży IT, logistyki. Oferty pracy czekały m.in. na: spawaczy, doradców finansowych i ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych, konsultantów ze znajomością języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego, budowlańców, kierowców oraz pracowników  branży automotive. Poszukiwano również lekarzy różnych specjalności oraz pielęgniarek. Wielu pracodawców udostępniło na swoich stoiskach formularze rekrutacyjne. Na targach można było znaleźć propozycje pracy za granicą . W tym roku do dyspozycji odwiedzających byli doradcy EURES - Sieci Europejskich Ofert Pracy z Bułgarii, Austrii, Chorwacji, Danii, Niemiec, Norwegii, Republiki Czeskiej i Słowacji.  

Poza ofertami pracy w programie targów znalazły się propozycje edukacyjne instytucji szkoleniowych i szkół wyższych, warsztaty tematyczne dotyczące pracy zagranicą, przedsiębiorczości i efektywnego poszukiwania pracy.

„Służby zatrudnienia oceniają, że targi pracy to najlepsza forma znalezienia zatrudnienia. To okazja do bezpośredniego spotkania w jednym miejscu z wieloma pracodawcami po to, aby poznać ich ofertę oraz wymagania" - tak ocenił znaczenie tego wydarzenia  Mieczysław Płaneta, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, organizator Targów.   

Nowością w tym roku jest nowy komponent: Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Organizowane, które odbyły się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na zainteresowanych czekało ok. 460 miejsc pracy. Dla pracodawców przygotowane zostały warsztaty: „Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych" oraz „Komunikacja z niepełnosprawnych pracownikiem",

„Targi dla Osób Niepełnosprawnych to nie tylko ważny krok o charakterze społecznym w stronę integracji osób niepełnosprawnych. To także sygnał, że  te osoby posiadają duży potencjał rozwoju zawodowego. Warto go umiejętnie wykorzystać" - powiedział marszałek Mirosław Sekuła.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
             Konferencja prasowa         Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych