Goście z Lubszy u marszałka

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy odwiedziły marszałka Mirosława Sekułę

Kameralne spotkanie było formą podziękowania społeczności Lubszy za udział marszałka Mirosława Sekuły w obchodach 700-lecia gminy i objęcie honorowym patronatem tamtejszych uroczystości.

„Marszałek mile nas zaskoczył swoją obecnością na inauguracji obchodów w Lubszy, gdy przyjechał do nas w stroju śląskim. Było to bardzo ważne dla nas wydarzenie i za tę obecność chcieliśmy mu się odwdzięczyć” – stwierdziła Ewa Kita, dyrektor lubszańskiej szkoły.

W spotkaniu udział wzięła grupa ośmiorga dzieci ze szkoły w Lubszy wraz z przedstawicielami kadry nauczycielskiej i rady rodziców. Dzieci wręczyły marszałkowi prezenty niespodzianki – order uśmiechu, gliniane logo szkoły oraz pracę plastyczną ilustrującą Lubszę.

Po krótkim spotkaniu w gabinecie marszałka Mirosław Sekuła oprowadził gości po gmachu urzędu i pokazał odnowioną Salę Sejmu Śląskiego.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.