Zakończyl się VIII Zjazd Śląskiej Chorągwi ZHP

Wybrano nowe władze. Wręczone zostały Odznaki dla harcerzy

VIII Zjazd Śląskiej Chorągwi ZHP był doskonałą okazją do wyróżnienia zasłużonych harcerzy. Zaproszony do uczestnictwa w Zjeździe Andrzej Gościniak Przewodniczący Sejmiku Śląskiego w imieniu Kapituły wręczył Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego: W stopniu Złotym Odznaki otrzymali: Ewa Cofała, Aleksandra Lechocka, Robert Duda, Tomasz Huk. Srebrnymi Odznakami za Zasługi dla Województwa Śląskiego Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak  odznaczył następujące druhny i druha: Elżbieta Kubica,  Agnieszka Syma, Anna Piekarz, Sylwia Krause i Bartosz Mertas.

Zjazd Śląskiej Chorągwi ZHP skwitował poprzednie władze  i wybrał nowe. Harcmistrz Andrzej Lichota zakończył działalność, a nowym komendantem Śląskiej Chorągwi została druhna hm.  Anna Peterko.