Konkurs na dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
O wyborze kandydata na stanowisko dyrektora na podstawie złożonej oferty oraz rozmów kwalifikacyjnych zadecyduje specjalnie powołana Komisja Konkursowa. Kandydaci powinni złożyć oferty zawierające m.in. list motywacyjny, życiorys, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy. Termin złożenia ofert mija w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Dokumenty należy składać w należy składać w Urzędzie Marszałkowskim w Gabinecie Marszałka - Referat Spraw Personalnych i Szkoleń, ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice, pokój 186, tel. 20 78 187.
Załączniki
Regulamin konkursu