O nowej siedzibie Muzeum Śląskiego

Ustalono kalendarz wspólnych działań na rzecz przeniesienia siedziby Muzeum Śląskiego do zabytkowych obiektów na terenie byłej KWK Katowice
Wymiana poglądów na temat nowej lokalizacji muzeum oraz identyfikacja najważniejszych problemów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia to główne tematy spotkania marszałka Michała Czarskiego z przedstawicielami samorządu Katowic oraz Katowickiego Holdingu Węglowego i Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W spotkaniu uczestniczyła senator Krystyna Doktorowicz. Koncepcja lokalizacji Muzeum Śląskiego na obszarze zlikwidowanej kopalni Katowice została przedstawiona podczas październikowego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyki i Architektury. Propozycja zyskała poparcie ze strony Zarządu Województwa. Nowa lokalizacja byłaby pod wieloma względami korzystniejsza od planowanej dotąd u zbiegu ulic Ceglanej i Wita Stwosza. W opinii marszałka Michała Czarskiego wykorzystanie na siedzibę Muzeum zabytkowych obiektów górniczych byłoby interesującym nawiązaniem do przemysłowego dziedzictwa całego regionu. Pozwoliłoby ponadto na ubieganie się o dostęp do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rewitalizację terenów poprzemysłowych. Korzystna byłaby również lokalizacja muzeum w historycznym i kulturowym centrum Katowic. Jak poinformował przedstawiciel obecnego właściciela gruntów po byłej kopalni - Włodzimierz Kornaszewski – dyrektor ds. Polityki Zatrudnienia i Przekształceń Własnościowych Katowickiego Holdingu Węglowego obiekty zabytkowe zajmują 7 ha. Zgodnie z ekspertyzą Głównego Instytutu Górnictwa teren nadaje się do zabudowy, jest chroniony filarem ochronnym i wolny od niebezpiecznych zanieczyszczeń. Niemniej jednak, zdaniem przedstawicieli samorządu Katowic, przyjmując taka koncepcję należy się liczyć z wysokimi kosztami rekultywacji terenu oraz remontu i adaptacji zabytkowych budowli dla potrzeb muzeum. Samorząd Katowic pracuje obecnie nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Należy dołożyć starań by nowa lokalizacja muzeum została wpisana do tego planu po ostatecznym przejęciu przez gminę Katowice terenu przeznaczonego dla muzeum. Rozmowy pomiędzy KHW a zarządem miasta Katowice powinny jak najszybciej wkroczyć w fazę decydujących rozstrzygnięć w oparciu o istniejącą już wycenę gruntów. O to m.in. apelował do uczestników spotkania marszałek Michał Czarski, który potwierdził, iż Województwo Śląskie przyjmie rolę współinwestora przedsięwzięcia po przekazaniu własności terenu gminie Katowice. Marszałek Michał Czarski podkreślił, iż przed rozpoczęciem przyszłych prac należy opracować zakres i specyfikację ekspozycji, koncepcję zagospodarowania terenu oraz program użytkowy poszczególnych obiektów. Kolejne, robocze spotkanie w tej sprawie odbędzie się za kilka tygodni.


 


tagi: