DTŚ w Gliwicach: pozostał montaż urządzeń

Zakończono prace budowlane. Teraz montowane są urządzenia i instalacje systemów wyposażenia tunelu oraz urządzenia związane z organizacją ruchu

„Budowa odcinka G2 DTŚ była wielkim wyzwaniem. Zdajemy sobie sprawę ze skali finansowej tego przedsięwzięcia. W Gliwicach w krótkim czasie zainwestowano wielkie środki w tę inwestycję. Dzięki zaangażowaniu wykonawców i organizacji pracy udało się zakończyć inwestycję w terminie. To duże osiągnięcie” – powiedział podczas podsumowania robót w Gliwicach wicemarszałek Stanisław Dabrowa.

„Obecnie budowa wkroczyła w etap, w którym z każdym dniem montowane są urządzenia i instalacje systemów wyposażenia tunelu oraz urządzenia związane z organizacją ruchu. Od stycznia rozpoczyna się procedura przeglądów i odbiorów, której celem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji” – informuje rzecznik prasowy DTŚ Danuta Żak.

Firma zapewnia, że sródmiejski fragment „średnicówki” będzie otwarty dla kierowców wiosną 2016 roku.

Odcinek G2 liczy ok. 5,6 km i przebiega od odcinka G1 przy ul. Kujawskiej przez centrum miasta do węzła DK 88 z ul. Portową. W centrum miasta powstał półkilometrowy tunel. Na całym przebiegu przez miasto odcinek ma być bezkolizyjny. G2 to ostatnia inwestycja związana z DTŚ Katowice-Gliwice. Łączny koszt budowy tego odcinka to ok. 954,6 mln zł. Początkowo inwestycja była realizowana w ramach RPO. W 2013 roku samorządy Województwa Śląskiego i Gliwic uzgodniły z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przeniesienie budowy G2 z RPO do Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miasto Gliwice zostało w ten sposób beneficjentem tych środków unijnych, a za realizację inwestycji są odpowiedzialne Gliwice i Województwo Śląskie.