Sejmik: zmiany w składzie prezydium

Radny Sejmiku Janusz Wita został wiceprzewodniczącym prezydium Sejmiku Województwa Śląskiego

Janusz Wita jest radnym z listy Ruchu Autonomii Śląska. W wyborach do Sejmiku w okręgu rybnickim uzyskał ok. 8,1 tys. głosów.

W Sejmiku jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, zasiada także w komisjach Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Janusz Wita, inżynier rolnik jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie (Wydział Rolniczy). Prowadzi gospodarstwo rolne. Samorządowiec. W latach 2003-2010 był zastępcą wójta Mszany. W Sejmiku zasiada od 2010 roku, czyli od poprzedniej kadencji.

W prezydium Sejmiku zastąpi zmarłego w kwietniu br. Andrzeja Sławika.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Janusz Wita 


tagi: