Konkurs rozstrzygnięty

Na realizację 95 projektów przeznaczono 450 tys. zł
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął I edycję Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Rekomendując wybrane projekty, komisja konkursowa brała pod uwagę zasięg i znaczenie projektu, koszty jego realizacji oraz efektywność. W kategorii imprez dotacje otrzymały m.in.: III Festiwal Muzyki Instrumentalnej – w tym I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy (10 tys. zł), XIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sakralnej „Gaude Mater” (20 tys. zł) oraz XIII Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej (12 tys. zł). Wśród projektów wydawniczych znalazły się m.in. min. czasopisma: „Śląsk” (48 tys. zł), „Górnośląski Informator Kulturalny” (10 tys. zł), „Opcje” i „Aleje 3” po 5 tys. zł. W dziedzinie teatru dotacje otrzymały m.in.: XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” (15 tys. zł), XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej (20 tys zł) oraz „Śląskie Gody” 2004 (10 tys. zł). Dotacje otrzymały także I Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych „Wschód– Zachód– Północ– Południe”. Pod względem terytorialnym z obszaru aglomeracji katowickiej dofinansowano 54 projekty na kwotę 274,1 tys zł, na Podbeskidziu 19 projektów otrzyma 96,2 tys. zł, w subregionie częstochowskim 13 projektów uzyska 56 tys zł. W aglomeracji rybnickiej na realizację 7 projektów Zarząd przeznaczył 19 tys zł. Uwzględniono także dwa projekty innych województw, które otrzymały 4,2 tys. zł dotacji. Należy do nich dofinansowanie wydawnictwa materiałów międzynarodowej konferencji „Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI- XX wiek). Paralele i różnice” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne z Warszawy (2,5 tys. zł). Drugi projekt spoza województwa, który uzyskał wsparcie dotyczy wydania jednego numeru czasopisma „Dawna broń i barwa” redagowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy z Krakowa 1,7 tys. zł. Oba projekty uwzględniają tematy związane ze śląskim dziedzictwem kulturowym. W tym roku na I edycję konkursu złożono 222 oferty. Łączny budżet na realizację zadań w dziedzinie kultury w 2004 roku wynosi 1,1 mln zł.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów