Szybka kolej do Pyrzowic ?

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła się prezentacja wstępnej koncepcji wykorzystania do przewozów pasażerskich kolejowej linii przemysłowej łączącej Kopalnię Piasku w Szczakowej z północną częścią aglomeracji górnośląskiej.
W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, członek Zarządu Wiesław Maras oraz dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu UM Jacek Stumpf. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Kolejowo – Budowlanych w Sosnowcu przedstawili wstępne plany utworzenia regionalnej, pasażerskiej linii kolejowej ze stacji Sosnowiec Jęzor przez Mysłowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie do Bytomia. Zakłada się możliwość przedłużenia istniejącej linii do Bobrownik, dokąd prowadzi stare, od dawna nie wykorzystywane torowisko. W dalszej perspektywie możliwe byłoby doprowadzenie tej linii do lotniska w Pyrzowicach. Intencją projektodawców jest stworzenie szybkiego połączenia aglomeracji z Pyrzowicami i skrócenie czasu podróży z Katowic na lotnisko w Pyrzowicach do ok. 27 minut. Projekt przewiduje również poprowadzenie odgałęzień w kierunku centrów Katowic i kilku okolicznych miast a także połączeń turystycznych do kilku ośrodków rekreacyjnych, m.in. do Rogoźnika i Zalewu Sosina. Marszałek Michał Czarski podkreślił, że planowane przedsięwzięcie powinno uwzględniać istniejącą sieć kolejową PKP i być z nią skorelowane. Osiągnięcie zamierzonego celu wiązałoby się z koniecznością pozyskania znacznych środków na modernizację istniejącej linii oraz budowę planowanych odgałęzień. Problemem inicjatorów projektu jest ocena jego wykonalności, opłacalności oraz stopnia ryzyka przy realizacji takiego przedsięwzięcia przez potencjalnego inwestora. Przy ubieganiu się o dostęp do funduszy strukturalnych UE niezbędne jest stworzenie szczegółowej dokumentacji i złożenie formalnego wniosku w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Marszałek zaproponował także, by w pracach koncepcyjnych nad rozbudową systemu regionalnych połączeń uwzględnić planowane utworzenie tzw. Lekkiej Kolei Miejskiej na trasie Tychy– Katowice– Sosnowiec. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele kilku angielskich firm zajmujących się programowaniem infrastruktury i transportu publicznego. Angielscy eksperci przebywają na Śląsku z wizytą studialną, której celem jest opracowanie analizy dla potrzeb potencjalnych inwestorów w regionalne, kolejowe przewozy pasażerskie.
Załączniki
Planowany przebieg trasy